Juni 15, 2024

Schulleitung

Siegfried Käufer (Schulleitung)N.N. (Stellv. Schulleitung)
Katrin Back-Schück (Didaktische Koordinatorin)Florian Kärger (Orga-Leiter)
Marika Belloni (MSS-Leiterin)Claus Hoffmann (Stufenleitung 9/10)
Frank Bleymehl (Stufenleitung 7/8)Barbara Çoban (Stufenleitung 5/6)